financiële verslagen

Artikel XIII, sectie 3 van de statuten van OIKEOS bepaalt dat: "Elk jaar na de jaarlijkse vergadering stelt het leiderschapsteam de financiële verslagen van de onderneming open voor openbare controle."

De OIKEOS-resultatenrekening 2020 (bekijk hier) is bedoeld voor openbare beoordeling in het kader van de bovenstaande verplichting.

Vragen over de verstrekte informatie moeten worden gericht aan de functionarissen van het bedrijf op het volgende adres: officers@oikeos.org.