Doe mee

Vrij delen, vrij verbinden

OIKEOS (huishoudelijk) christelijk netwerk is een gemeenschap van gelovigen die vrij delen in de genade van God en onze identiteit in Christus om te wandelen in nieuwheid van het leven.

Als netwerk willen we christenen helpen vrij verbinden door het licht van Gods Woord in onderwijzen en leren.

We moedigen u aan om op elke gewenste manier betrokken te raken bij OIKEOS. Misschien wilt u een lokale groep vormen, vrijwilligerswerk doen, of gewoon een idee delen of een suggestie doen.

We zijn er voor jou en we luisteren.

Nog een suggestie?

Heb je een idee of observatie waarvan je denkt dat die ons zou kunnen helpen beter te doen als we proberen samen te wandelen in nieuwheid van het leven?