Privacybeleid

OIKEOS Christelijk netwerk Privacybeleid

Onze website en online services zijn eigendom van en worden beheerd door OIKEOS Christian Network. We weten dat u geeft om hoe uw informatie wordt gebruikt en gedeeld. Wij zijn te goeder trouw van mening dat de volgende verklaringen u zullen helpen ons beleid te begrijpen en hoe we de informatie die u ons verstrekt, gebruiken.

OIKEOS Christian Network verzamelt, gebruikt en beschermt de informatie die u ons op onze website verstrekt. We zullen uw informatie met niemand gebruiken of delen, behalve zoals beschreven in dit privacybeleid.

Wat we verzamelen en hoe we het gebruiken

  1. Cookies. Bij een bezoek aan www.oikeos.org we kunnen een of meer cookies naar uw computer sturen, zodat we uw browser uniek kunnen identificeren (een cookie is gewoon een klein tekstbestand met een reeks tekens). Als u onze cookies accepteert, kunt u uw gebruikersvoorkeuren behouden terwijl u zich bij elke sessie op onze website aanmeldt. Hoewel de meeste browsers standaard cookies accepteren, kunt u uw browser instellen om alle cookies te weigeren of om u te laten weten wanneer u een cookie ontvangt. Sommige www.oikeos.org functies en services werken mogelijk niet correct als u cookies hebt uitgeschakeld.
  2. Log informatie. Wanneer u OIKEOS Christian Network-services gebruikt, registreren onze servers automatisch informatie die uw browser verzendt wanneer u onze website bezoekt. Deze serverlogboeken kunnen informatie bevatten zoals uw webverzoek, internetprotocoladres, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van uw verzoek, en een of meer cookies die uw browser uniek kunnen identificeren.
  3. Andere sites. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op websites en services die eigendom zijn van en beheerd worden door OIKEOS Christian Network. We kunnen geen andere sites reguleren waarnaar op onze website kan worden gelinkt. Deze andere sites kunnen hun eigen cookies of andere bestanden op uw computer plaatsen, gegevens verzamelen of persoonlijke informatie van u vragen. Als u ervoor kiest om hun sites te bezoeken, dient u zich vertrouwd te maken met hun unieke privacybeleid.

Hoe kunnen we jouw gegevens gebruiken?

Wanneer en waar we u vragen om persoonlijke informatie te verstrekken (bijv. Formulieren of login-informatie voor bepaalde diensten), kunt u weigeren om persoonlijke informatie te verstrekken, in welk geval OIKEOS Christian Network die toegang of specifieke service mogelijk niet aan u kan verlenen.

Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor huidige en toekomstige OIKEOS Christian Network-programmacommunicatie waarvoor u zich heeft aangemeld. We verkopen, delen of spammen nooit.

Hoe delen we uw informatie?

OIKEOS Christian Network deelt uw persoonlijke gegevens niet met andere organisaties buiten OIKEOS Christian Network. OIKEOS Christian Network kan uw persoonlijke informatie echter delen als we te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik, bewaring of openbaarmaking van dergelijke informatie redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) te voldoen aan enige toepasselijke wet, regelgeving, juridische procedure of afdwingbaar verzoek van de overheid, (b) toepasselijke Servicevoorwaarden af ​​te dwingen, inclusief onderzoek naar mogelijke schendingen daarvan, (c) fraude, beveiligings- of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken, of (d) te beschermen tegen dreigende schade aan de rechten, eigendommen of veiligheid van OIKEOS Christian Network, zijn gebruikers of het publiek zoals vereist of toegestaan ​​door de wet.

Informatiebeveiliging

OIKEOS Christian Network neemt commercieel redelijke stappen om gepaste beveiligingsmaatregelen te implementeren ter bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde wijziging, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. Deze stappen kunnen interne beoordelingen omvatten van onze gegevensverzameling, opslag en verwerkingspraktijken en beveiligingsmaatregelen, evenals fysieke beveiligingsmaatregelen om te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot systemen waarop we persoonlijke gegevens opslaan. We beperken de toegang tot persoonlijke informatie tot leden van het OIKEOS Christian Network-bestuursteam, werknemers, contractanten en agenten die die informatie nodig hebben om onze diensten te exploiteren, te ontwikkelen of te verbeteren. Deze personen zijn gebonden aan vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen onderworpen worden aan disciplinaire maatregelen, inclusief ontslag en strafrechtelijke vervolging, als ze deze verplichtingen niet nakomen. OIKEOS Christian Network is echter niet verantwoordelijk voor ongeautoriseerde toegang tot informatie.

Data-integriteit

We beoordelen onze methoden voor het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens om ervoor te zorgen dat we alleen de persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en verwerken die nodig is om onze services te leveren of te verbeteren. We nemen redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie die we verwerken nauwkeurig, volledig en actueel is, maar we zijn afhankelijk van onze gebruikers om hun persoonlijke informatie bij te werken of te corrigeren wanneer dat nodig is.

Handhaving

OIKEOS Christian Network controleert periodiek of het aan dit privacybeleid voldoet. Wanneer we formele schriftelijke klachten ontvangen over privacyproblemen, is het ons beleid om contact op te nemen met de klagende gebruiker over zijn of haar zorgen.

We zullen samenwerken met de juiste regelgevende autoriteiten, inclusief lokale gegevensbeschermingsautoriteiten, om eventuele klachten over de overdracht van persoonlijke gegevens op te lossen die niet kunnen worden opgelost tussen OIKEOS Christian Network en een persoon.