Retourneren

OIKEOS-beleid voor terugbetaling van christelijke netwerken

Donaties

Als er per ongeluk een donatie is gedaan aan OIKEOS Christian Network of de donor van gedachten is veranderd, kan de donor binnen achtenveertig (48) uur na de donatie een terugbetaling vragen. Na achtenveertig (48) uur wordt de donatie geregistreerd en wordt een brief met de donatie voor belastingaftrek aan het einde van het jaar naar de donor gestuurd.

In het geval van een administratieve fout bij het doen van een donatie, kunnen verzoeken om het gedoneerde bedrag te corrigeren binnen dertig (30) dagen na de oorspronkelijke indiening worden gedaan.

Evenementregistraties

OIKEOS Christian Network biedt een volledige terugbetaling voor alle evenementregistraties op onze website als een terugbetaling wordt aangevraagd binnen veertien (14) kalenderdagen na de registratie en vóór het evenement. Verzoeken om terugbetaling na veertien (14) kalenderdagen worden op individuele basis in behandeling genomen.

Als u nog vragen heeft of een terugbetaling wilt aanvragen, kunt u contact met ons opnemen via: bijdragen@oikeos.org.